Intake-gesprek

Het doel van dit gesprek is het in kaart brengen van je voorgeschiedenis, je gewichtsverloop en je huidige eetgedrag. Aan het eind van het gesprek geef ik uitleg over de behandelmogelijkheden en bespreken we samen of en hoe we verder zullen gaan.

Behandeling

De behandeling bestaat over het algemeen uit individuele gesprekken. Afhankelijk van je wensen en de aard van de problematiek worden in overleg afspraken gemaakt over de doelstellingen, duur en frequentie van de gesprekken.

Groepsbehandeling kan, bij voldoende interesse, gegeven worden aan mensen met overgewicht, een eetbuistoornis (Binge Eating Disorder) of aan mensen die Bariatrische Chirurgie hebben ondergaan.

Op aanvraag geef ik ook trainingen/workshops Mindful eten.

Einde behandeling

De behandeling wordt in overleg afgerond wanneer je je persoonlijke doelstellingen hebt bereikt en het gevoel hebt zelfstandig verder te kunnen. Indien gedurende de behandeling blijkt dat er geen verbetering plaats vindt in de problematiek en/of dat je een andere of meer intensieve behandeling nodig hebt, dan zal ik samen met jou de mogelijkheden voor behandeling elders onderzoeken. Indien mogelijk draag ik de behandeling dan over aan een andere hulpverlener of instelling in mijn netwerk.